Eğitimler

0
1

Proje kapsamında İGC Basın Akademisi’nde eğitim başlıkları şu şekilde oluşturulmuştur

1. İngilizce Eğitimi
2. Sosyal Medya Uygulamaları ve Yönetimi Eğitimi
3. Sayfa Tasarımı ve Grafik Eğitimi
4. Görsel ve İşitsel Medyada Yeni Teknolojiler ve Kullanımı

Eğitim konuları, meslektaşlarımızın ihtiyaç duyduğu, mesleki donanımları geliştirmek temel hedefi ile oluşturuldu. Toplam 85 meslektaşımız başvuruda bulundu.

İngilizce Eğitimi

İGC Basın Akademisi’ndeki eğitim başlıklarından biri İngilizce olarak belirlendi. İngilizce kursu yıl içinde kurs programı dahilinde iki defa düzenlendi.  İngilizce eğitimleri haftada iki gün olmak üzere üç aylık periyotlarla düzenlenmeye devam ediyor.

İngilizce eğitimlerini haftanın bir günü eğitmen Luke Kelly, diğer günü ise konuşma ağırlıklı eğitimi ile Ahmet Veli Olgundeniz yapmakta. (96 saatlik eğitim) İngilizce eğitimlerimiz ilgi görmekte, son dönemde bilhassa genç gazeteciler eğitim için ağırlıklı olarak başvurmakta.

İngilizce dil kursları, gazeteciler arasında ara kullanıcılar için iş dilini geliştirmeye odaklanırken işsiz gazetecilere öncelik verildi. Katılımcıların seçimi açık çağrılarla yapıldı. 

Bugüne kadar 72 eğitimcinin yararlandığı eğitimlerde yeni dönem için 24 meslektaşımız başvurdu. 

Sosyal Medya Uygulamaları ve Yönetimi Eğitimi

Birinci dönem eğitmenleri İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden, Prof.Dr.Burak Doğu, Öğretim Üyesi Dr. Hakan Tuncel ve Araştırma Görevlisi Pınar Umul Ünsal verirken, ikinci ve üçüncü dönem eğitimleri Ekonomi Üniversitesinden Dr. Hakan Tuncel ile sosyal medya uzmanı Celal Bayar Üniversitesinden Doç. Dr. Göker Gülay tarafından verildi. Dördüncü dönem eğitimlerini ise Ege Üniversitesi öğretim üyesi Tolga Çelik tarafından verilecektir. 

İlk üç eğitime 88 kişi katılırken, yeni dönem eğitim için 50 kişi başvurdu. 

Sayfa Tasarımı ve Grafik Eğitimi

Birinci ve ikinci dönem eğitimler gazete mizanpajını iyi bilen ve halen Yeni Asır gazetesinde sayfa tasarımı alanında çalışmakta olan Birkan Yüksel tarafından verildi. Üçüncü dönem eğitim ise pandemi koşulları nedeniyle online platforma taşındı. Mesleğin tanınan ismi Serdar Ağır tarafından verilmeye başlanan eğitim, dördüncü bölümden sonra bitirildi. Çünkü mizanpaj  ve tasarım uygulamalarının yüz yüze yapılabileceği görüldü. Kalan sekiz dersin yüz yüze yapılabilmesi için pandemi koşullarının hafiflemesi bekleniyor.

Dördüncü dönemde ise Sayfa Tasarımı ve Grafik Eğitimi eğitimi yerine Dijital Medya Pazarlaması eğitimi koyulmuştur. Gökhan Çakır tarafından verildi.4. Dönem eğitimler için 21 kişi başvurdu. 

Görsel ve İşitsel Medyada Yeni Teknolojiler ve Kullanımı

Proje kapsamında en çok ilgi gören eğitim başlıklarından biridir.    

İlk eğitimler Video Prodüksiyon Şirketi sahibi Osman Korkmaz tarafından verilmiş, kursiyerler zaman zaman Osman Korkmaz’ın profesyonel stüdyosunda da uygulamalı ders yaptılar.

Kurslarda kamera kullanım eğitimleri, stüdyo ışık çeşitleri eğitimi, ses teknolojisi eğitimi, kurgu programı eğitimleri verilmektedir. 

Eğitimler daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Alper Gedik tarafından verilmeye başlanmıştır. Hocamızın dersleri ilgi görürken kemik bir kitle oluşturdu. Günümüzde en gerekli donanımlardan biri olan görsel işitsel mecra gazeteciler için büyük bir fırsat yarattı. 

“Görsel İşitsel Hikaye Anlatımı”,  “Fotoğrafta Kompozisyon”, “Fotoğraf Düzenleme ve Geliştirme”, “Video ve Ses Üretimi” ve “Dijital Kurgu Teknikleri”nin anlatıldığı eğitimin ilk üç döneminden 91 arkadaşımız yararlandı.  

Dördüncü dönemde yine Dr. Alper Gedik tarafından gerçekleştirilecek eğitimdenyararlanmak  için 31 kişi başvurdu. 

Yeni Dönem İl Eğitimlerinde Değişiklik

Küresel arenada yaşanan pandemi proje kapsamındaki çalışmalarda da bazı zorunlu değişiklik yapmamızı gerektirdi.  Eğitimler online platformlara taşınırken, illerde gerçekleştirilmesi gereken eğitimler de pandemi kurallarına göre farklılaştırıldı. İl eğitimleri yerine bu illere yönelik özel sayılar hazırlanarak bölgedeki arkadaşların da doğrudan telif programından yararlanmaları hedeflendi. Türkiye Gazeteciler Sendikası ile yapılan toplantılar sonucu proje kapsamında bulunan Bölge İl Eğitimleri’nin, pandemi nedeniyle yapılamayacağı karara bağlanmıştır. Bu noktada bölge il eğitimlerinin yerini İl Özel Ek’lerinin alması öngörülmüştür. Bu kararda, hiç kuşkusuz yerel basının içinde bulunduğu finansal ve otoriter baskılar da etkili olmuştur. Özellikle pandemi döneminde sıkıntıları kat be kat artan basın mensuplarının sosyal medya dışında seslerini duyurabilecekleri bir platform kalmamıştır. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak, daha önce bölge il eğitimleri düzenlediğimiz gazeteci arkadaşlarımıza İl Bölge Eki yaparak, hem eğitimlerini uygulama fırsatı hem de haberlerini özgürce yayınlatma imkanı sunmak istedik. Ayrıca telif desteğinden de faydalanan kişilere moral motivasyon kaynağı yaratmış olduk. İl Özel eklerinin diğerlerinden bir farkı ise serbest / işsiz olan deneyimli gazetecilerin de il ilavelerine Koordinatörlük yaparak, meslekten kopmamalarını sağlamak olmuştur. İl İlave Koordinatörleri, sorumlu oldukları illerin gazetecileri ve cemiyet, sendika temsilcileri ile görüşerek Avrupa Birliği desteği ile yürütülen bu projenin tüm detaylarını bir kez daha anlatma fırsatı bulmuşlardır. Bölgedeki yerel yöneticiler ile de görüşen Bölge İl Eki Genel Koordinatörleri, yaptıkları çalışmalarla bölgedeki yerel üreticiden, siyasetçiye herkesin sesini dinlemeye ve yazmaya aracı olmuşlardır.