Bölgesel Eğitimler

0
1

İllerde düzenlenen eğitim konuları medya sektörünün içinde bulunduğu konjonktürün ihtiyaç duyduğu başlıklar ile yerel medya temsilci/çalışanlarının gereksinimleri göz önüne alınarak belirlenmiştir. İlgili kentlerdeki cemiyet başkanları ile konuşularak konu başlıkları ihtiyaca göre şekillendirildi.

Bölge eğitimleri,

1. İfade Özgürlüğü ve Gazetecilerin Hakları (1.5 saat)
2. Yeni Nesil Medya Yayıncılığı (1.5 saat)
3. Pazarlama İletişimi (1.5 saat)
4. Medyada Nefret Söylemi ve Barış Gazeteciliği (1.5 saat) başlıklarından oluşmuş ve her ilde bir gün boyunca gerçekleştirilmiştir.

Her eğitim öncesi ilgili ildeki Gazeteciler Cemiyetleri ile bağlantı kurularak o ilde duyuru ve katılım sağlandı.

1. İGC Akademi Muğla İl Eğitimi (12 Ekim 2019): Bir günlük eğitim programına Muğla ve çevresinde yaşayan 31 gazeteci katıldı.

2. İGC Akademi Aydın İl Eğitimi (02 Kasım 2019): Bir günlük eğitim programına Aydın ve çevresinde yaşayan 42 gazeteci katıldı.

3. İGC Akademi Manisa İl Eğitimi (07 Aralık 2019): Bir günlük eğitim programınaManisa ve çevresinde yaşayan 27 gazeteci katıldı.

Eğitimlerimize zaman zaman  TGS Genel Sekreteri İlkay Akkaya ve TGS Akademi Direktörü Orhan Şener de katılarak projenin diğer ayakları ve sendikalaşma hakkında bilgi verildi.