Bölge Ekleri

0
5

Bölge il ekleri, “Gazetecilerin Gazetesi” 9 Eylül Gazetesi’nin eki olarak programlanmıştır. 

Muğla Eki

Yapılamayan bölgesel il eğitimleri nedeniyle bölgedeki gazetecilere destek amacıyla hazırlanan Muğla Özel Sayısı Muğlalı gazetecilerin desteğiyle hazırlanmıştır. Toplam 10 gazetecinin haberlerinin yer aldığı Muğla ekinin basın duyurusu, 09.10.2020 tarihinde yapılmıştır. Muğla ekinin hazırlandığı sosyal medya hesaplarından, Muğla Gazeteciler Cemiyeti ile de paylaşılmıştır. Muğla Özel İlavesi 07.11.2020 tarihinde 9 Eylül Gazetesi özel eki olarak yayınlanmıştır. 10 gazeteci Muğla ilavesi ile telif programından yararlanmıştır. 36 sayfa hazırlanan Muğla Özel Eki, Muğla ve İzmir’de dağıtılmıştır. 

Aydın Eki

Aydın Eki için duyurular, 28.10.2020 .tarihinde yapılmıştır. Bölge İl Eki’nin koordinatörü olarak bölgedeki gazetecileri yakından tanıyan deneyimli gazeteci Sadık Uçar haber koordinatörlüğünü yürütmüştür. Sadık Uçar koordinatörlüğünde Aydın’daki Gazeteciler Cemiyeti ve yerel gazetecilerle bağlantı kurulmuş, Aydın Eki’nin haber konuları duyurulmuştur. Aydın Eki’nde 17 gazeteci telif haber desteğinden faydalanmıştır. Aydın eki, 4 Aralık 2020 tarihinde 40 sayfa basılarak 9 Eylül gazetesi ile birlikte dağıtılmıştır. 

Manisa Eki

Manisa Eki için hazırlıklar diğer illerle eş zamanlı başlamıştır. Manisa Eki duyurusu 12.11.2020 tarihinde yapılmıştır. Manisa’daki gazetecilerle bağlantıya geçilerek, AB telif projesi konusunda bölgedeki gazeteciler bilgilendirmiştir. Bölgedeki gazetecilere konu başlıkları ve haber değerlendirme kriterleri anlatılmıştır. Manisa Eki için son başvuru tarihi 23.11.2020 olarak duyurulmuştur. Gazete 9 Eylül’le birlikte okuyucularla buluşması planlanan özel ek için Manisalı işsiz veya serbest gazetecilerden özel haber çalışması yapmaları istenmiştir. Program kapsamında yayınlanacak eserlerin sahiplerine brüt 100 Euro telif ücreti ödeneceği duyurulmuştur. Manisa Özel İlavesi’nden 18 gazeteci faydalanmıştır. 18 Aralık 2020 tarihte 40 sayfa olarak hazırlanan Manisa Özel ilavesi, 9 Eylül gazetesi ile birlikte dağıtılmıştır. Özel ilave yayınlandığı gün 18 Aralık 2020’de basin bülteni ve sosyal medya görselleri ile duyurulmuştur.